ДОГОВІР - ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Фізична особа - підприємець Пономаренко Вікторія Володимирівна, який діє на підставі державної реєстрації, іменована в подальшому «Продавець», з одного боку, і користувач мережі Інтернет, іменований надалі «Покупець» або «Користувач», з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», уклали цей договір (далі - «договір»).

Ця угода носить характер публічного договору-оферти згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) і його Додатків. Цей Договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів.

 

1. Терміни, що використовуються в Договорі

1.1 Покупець (Користувач) - користувач мережі Інтернет, який прийняв умови Договору та/або зареєструвався на Сайті Продавця і/або здійснив авансовий платіж за скачування Творів і/або скачав Твір і/або почав користуватися будь-якими послугами Продавця.

1.2 Твори (Контент) - тексти або аудіозаписи (фонограми) літературних творів (включаючи обкладинки, ілюстрації, пр.), представлені в електронному вигляді в мережі Інтернет в різних форматах, розміщені на Сайті Продавця, доступні Користувачам за допомогою Сайту Продавця і/або Мобільних додатків .

1.3 Каталог - сукупність Творів.

1.4 Сайт Продавця (Сайт) - інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що належить Продавцю і адмініструється Продавцем, розташований на одному з наступних доменів: komarovskiy.net

1.5 Завантаження - запис (копіювання) Покупцем Творів на свій комп'ютер, смартфон або інший пристрій.

1.6 Білінг - система обліку платежів.

1.7 Обліковий запис користувача - Аутентифікаційні і Особисті дані користувача, які зберігаються на серверах Сайту Продавца. Обліковий запис створюється в результаті проходження користувачем процедури реєстрації та може знадобитися для того, щоб скористатися деякими можливостями або окремими функціями Сайту.

1.8 Логін і Пароль - два унікальних набори символів, що ідентифікують Покупця, і дозволяють Покупцеві здійснювати доступ до Контенту.

1.9 Особистий кабінет - особиста сторінка Покупця на Сайті Продавця, де Покупець може зберігати інформацію про себе, свій Контент, налаштовувати відображення, задавати параметри, бачити свій статус, стан Білінгу, і т.п. Особистий кабінет прив'язаний до облікового запису, доступ до нього закритий Логіном і Паролем.

2. Предмет Договору

2.1 Продавець надає можливість Покупцеві на умовах Договору використовувати в особистих цілях Твори, представлені в каталозі; надає можливість Користувачеві завантажувати і/або зберігати контент Користувача на Сайті Продавця; Продавець може надавати Користувачу інші послуги на умовах Договору та/або Додатків до Договору.

3. Обов'язки сторін

3.1 Права та обов'язки Продавця:

Надавати Покупцю Твори для скачування і/або іншого використання відповідно до Договору не пізніше 24 годин з моменту підтвердження білінгу проведеної оплати та/або ідентифікації Покупця як платника зробленого платежу і/або особи, яка має право отримання Творів.

Не розголошувати третім особам Логін і Пароль, адресу електронної пошти Покупця, а також інші відомості, отримані від Покупця при реєстрації.

Надавати Покупцю можливість зберігання на серверах сайту Продавця копій Творів, сплачених Покупцем.

Продавець має право час від часу вносити зміни та/або доповнення до Договору і/або Додатки до Договору. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності і стають обов'язковими для Сторін з моменту їх розміщення на Сайті Продавця.

3.2 Права і обов'язки Покупця:

3.2.1 Зареєструватися на Сайті Продавця, встановити Логін і Пароль, унікальність яких підтверджується Продавцем.Також Користувач може пройти процедуру автоматичної реєстрації за фактом оплати та/або при початку використання Творів та/або початку користування будь-якими послугами Продавця, отримати згенерований системою логін і пароль і зберегти їх в надійному месте.При цьому Покупець повинен строго і неухильно слідувати вказівкам Продавця про порядок реєстрації, розміщений на Сайті Продавця.

3.2.2 Проводити оплату згідно з п.4 Договору.

3.2.3 Отримувати вибрані Твори за умови оплати цих Творів самим Покупцем і/або оплати цих Творів іншим Користувачем на користь цього Покупця і/або на інших умовах, запропонованих Продавцем.

3.2.4 Забезпечувати конфіденційність Логіна і Пароля, повідомлених при реєстрації.

3.2.5 Використовувати надані Продавцем відповідно до Договору Твори в особистих цілях на свій розсуд: завантажувати, знайомитися з текстом (аудіозаписом), читати (прослуховувати) як цілком, так і окремі фрагменти, і т.п.Покупець має право розміщувати копії Творів на будь-якому персональному пристрої, який йому належить. Покупець також має право конвертувати завантажені файли з текстами (аудіозаписами) Творів в будь-які зручні йому формати (такі, як html, txt, rtf, pdf, BBEb, mp3 та ін.), якщо така конвертація потрібно для читання або прослуховування Творів Покупцем.

 

3.2.6 Покупцеві забороняється:

передавати або розсилати Твори третім особам як повністю, так і частково;

озвучувати публічно Твори по відомим каналам мовлення, таким як радіо, телебачення та ін.;

відтворювати Твори, тобто виготовляти екземпляри Творів або їх частин в будь-якій матеріальній формі, якщо це відтворення має на меті подальше поширення;

доводити Твори до загального відома з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж, в тому числі розміщувати Твори на будь-яких веб-сайтах, в мобільних додатках та інших ресурсах;

переробляти, змінювати або іншим чином переробляти тексти (аудіозаписи) Творів;

використовувати Твори будь-яким іншим способом, окрім зазначених в п.3.2.5Договору;

здійснювати будь-які інші дії щодо використання Творів, що порушують законодавство про захист інтелектуальних даних і власності;

зламувати (здійснювати спроби злому) DRM (технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Творів) або будь-яким іншим способом здійснювати (намагатися здійснити) доступ до Творів,о крім тих способів, які прямо вказані в Договорі;

здійснювати (намагатися здійснити) будь-які дії (так само як і допускати бездіяльність), спрямовані на проникнення, втручання і т.п. в систему Сайту, програмного забезпечення Продавця, або щось інше, що сприяє або допускає будь-які збої, неполадки і т. п. або іншим чином перешкоджає нормальному функціонуванню Сайту, або будь-яким іншим способом заподіює (може заподіяти) шкоди Продавцю і/або третім особам;

Недотримання вимог п.3.2.6.Договору є порушенням законодавства (в тому числі відповідних норм про захист інтелектуальних прав, про захист інформації та ін.) І тягне юридичну відповідальність (цивільно-правову, адміністративну, кримінальну) згідно із законом!

3.2.7 Вся інформація, розміщена на Веб-сайтах Продавця і/або в Мобільних додатках про порядок користування Каталогом, оплати Творів та інші особливості виконання Договору, є невід'ємною частиною Договору і є обов'язковою до виконання Покупцем.

3.2.8 Зі всіма питаннями Покупець має право звертатися в Службу підтримки Продавця за адресою електронної пошти: sales@komarovskiy.net

 

4. Умови оплати

4.1 Покупець здійснює авансовий платіж у валюті, обраній користувачем, на умовах, зазначених на Сайті Продавця. Ціна кожного Твору включає в себе також вартість послуг Продавця з надання Покупцеві можливості зберігання на серверах сайту Продавця копії такого Твори, призначеного для скачування Покупцем після проведеної оплати.

4.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінювати діючі ціни шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайтах Продавця. Будь-яка зміна цін не стосується вже оплачених Творів.

4.3 Покупець має можливість прив'язати банківську карту до свого облікового запису.

4.4 Покупець має можливість прив'язати свій рахунок PayPal до свого облікового запису.

4.5 Користувач має право проводити оплати за Твори на користь вказаної ним третьої особи (бенефіціара). В цьому випадку, якщо такий бенефіціар скористається своїм правом і придбає оплачені цим Користувачем Твори, він (бенефіціар) стає Покупцем, який повністю прийняв умови даного Договору, а той Користувач , який здійснив оплату на користь цього бенефіціара, втрачає всі права на використання цих оплачених Творів.

4.6 Ціни на Твори на Сайті і в Мобільних додатках можуть відрізнятися в залежності від комісій, що стягують магазини AppStore, GooglePlay і ін.

4.7 Якщо Покупець здійснює авансовий платіж у валюті, обраній Користувачем, але відмінній від Української Гривні - UAH, що списується з карти Покупця, фактична вартість товару може відрізнятися від інформації, яка відображається в кошику, через подвійну конвертацію валюти Банками.

 

5. Відповідальність сторін. Обмеження відповідальності Продавця

5.1 Покупець приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані із використанням Каталогу.

5.2 Покупець повністю несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля.

5.3 Покупець повністю несе відповідальність за використання третіми особами інформації, що передається Продавцем на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при реєстрації.

5.4 Покупець повністю несе відповідальність за будь-які порушення законодавства (в тому числі, але не обмежуючись, зазначених у п.3.2.6.).

5.5 Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Покупця або прямий або непрямий збиток, який може бути нанесений Покупцеві внаслідок використання Каталогу.

5.6 Продавець нe нeсe відповідальності за якість доступу до Каталогу через мережу Інтернет.

5.7 За жодних обставин Продавець не несе відповідальності за використання третіми особами Логіна і Пароля.

5.8 Продавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, понесений Покупцем в результаті помилок передачі даних, збоїв / дефектів в роботі програмного забезпечення та/або обладнання, втрат і пошкоджень даних, помилок обробки або відображення даних, затримок у передачі даних і інших збоїв, які трапилися не з вини Продавця.

5.9 Сайт Продавця і всі супутні сервіси надаються на умовах «як є», без будь-яких прямих або непрямих гарантій того, що зазначені Сайт і сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання (в т.ч. і для розміщення / зберігання призначеного для користувача Контенту).

5.10 Продавець не несе відповідальності за неможливість користування Сайтом, супутніми сервісами Користувачем з яких-небудь причин, включаючи, але не обмежуючись: помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів користувачів, розміщених на Сайті або в будь-якому іншому місці, і т.п.

5.11 Ні в якому разі Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямій чи непрямий збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які можуть бути нанесені Користувачеві внаслідок використання Сайту, супутніх сервісів.

5.12 Продавець не несе відповідальності перед Покупцем, якщо Покупцеві з тих чи інших причин не сподобався зміст, оформлення, літературно-художня цінність і т.п.придбаного ним Твору належної якості, тобто при відсутності у Покупця технічних труднощів при закачуванні такого Твору на свій пристрій і/або перегляді / читанні / прослуховуванні такого Твору на своєму пристрої, за умови, що цей пристрій технічно справний і за своїми параметрами відповідає вимогам для розміщення подібних файлів.

 

6. Термін дії Договору

6.1 Договір набуває чинності з моменту прийняття його Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

7. Обставини непереборної сили

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: пожежі, повені, урагану і землетрусу або накладення органами державної влади обмежень на діяльність будь-якої із Сторін та інших подібних обставин, якщо ці обставини Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

 

8. Інші умови

8.1 У випадку, якщо будь-яке положення або будь-яка частина положення Договору визнані недійсними або що не мають юридичної сили, інші положення і частини положень Договору залишаються в повній силі і дії.

8.2 Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

8.3 У всьому іншому Сторони домовилися керуватися чинним законодавством України.

 

9. Вирішення спорів

9.1 Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути щодо даного Договору, вирішуються шляхом дотримання досудового (претензійного) порядку. Термін розгляду Продавцем претензії - 7 (сім) календарних днів з моменту її отримання від Покупця.

9.2 Якщо Сторони не дійдуть згоди, ці суперечки і розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

10. Повідомлення про обробку персональних даних

10.1 Покупець, погоджуючись з умовами цього Договору, дає свою згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних.

10.2 Згода дається на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові; адреси електронної пошти; номери контактних телефонів; адреса (країна, регіон); відомості про інтереси; відомості про переваги при виборі Творів; відомості про кількість придбаних Творів; призначені для Користувача дані (відомості про місцезнаходження; які сторінки відкриває і на які кнопки натискає Користувач; IP-адреса; SID); відомості про платежі, що надійшли; реквізити банківського рахунку.

10.3 Під час обробки з персональними даними будуть здійснені наступні дії: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); витяг; використання; передача (надання, доступ); блокування; видалення; знищення.

10.4 Продавець може використовувати персональні дані Покупця для його ідентифікації, уточнення даних платежу, надання персоналізованих сервісів, зворотного зв'язку з Покупцем, обробки заявок і запитів, виконання знеособлених статистичних обчислень, поліпшення якості послуг, що надаються Покупцеві.

10.5 Персональні дані Покупця обробляються протягом дії цього Договору. Покупець має право відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних шляхом подання відповідної письмової заяви на адресу, зазначену в Договорі.

10.6 Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що він фактично ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», з цілями обробки персональних даних, які він і треті особи передають Виконавцю.

10.7 Дозвіл Покупця на обробку його персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 (п'яти) років після закінчення його дії.

 

Продавець:

Фізична особа - підприємець Пономаренко Вікторія Володимирівна,

дата і номер реєстрації 09.06.2020 2 447 000 0000 006805

Р.н.у.к.п.н.о.п. 3419605845

Україна, 64225, Харківська обл., Балаклійський р-н, с. Яковенково, вул. Миру, 68

р / с UA383515330000026006052139351 Харківський ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

Додаток № 1

ДО ДОГОВОРУ-публічної оферти

У цьому Додатку визначаються порядок користування сервісом по розміщенню / зберігання Контенту Користувача.

1. Користувач має можливість самостійно розміщувати та/або зберігати в своєму Особистому кабінеті користувача Контент (під Контентом Користувача маються на увазі як оплачені Покупцем Твори Каталогу, так і самостійно розміщені Покупцем твори, відсутні в каталозі) і використовувати на свій розсуд, але виключно в особистих цілях.

2. При використанні Контенту Користувача Користувач зберігає за собою право користування всіма супутніми сервісами, пропонованими на Сайті Продавця.

3. Користувач, який розмістив Контент в своєму особистому кабінеті, зобов'язується нікому не передавати свої Логін і Пароль. Одночасно Користувач самостійно несе відповідальність за збереження своїх Логіна і Пароля, а також має чітке уявлення про те, що Продавець не несе ніякої відповідальності за використання цих логіна і Пароля третіми особами.

4. Користувач має чітке уявлення, що Продавець лише надає Користувачеві можливість розміщення і/або зберігання Контенту Користувача. Користувач самостійно несе всю повноту відповідальності за використання Контенту Користувача. Користувач несе всю повноту відповідальності за відповідність змісту розміщеного Користувачем Контенту вимогам чинного законодавства, включаючи, але не обмежуючись, відповідальність перед третіми особами за порушення інтелектуальних прав, інших прав і законних інтересів та ін.

5. Користувачеві забороняється розміщувати Контент при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством та/або будь-якими договірними відносинами.

6. Користувачеві забороняється розміщувати Контент, що включає в себе будь-які файли, які містять або можуть містити віруси і/або інші шкідливі програми, а також здійснювати інші дії (бездіяльність), які можуть перешкодити нормальному функціонуванню Сайту Продавця, заподіяти шкоду й/або незручності іншим користувачам та/або третім особам.

7. Користувач має чітке уявлення про те, що Продавець має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні ним Контенту або видалити цей Контент (ці положення цього пункту не стосуються оплачених Покупцем Творів із Каталогу). При цьому Продавець не несе ні перед ким ніякої відповідальності за зміст розміщеного Користувачем Контенту, так само як і перед Користувачем за збереження цього Контенту і його (Контенту) можливу шкоду для комп'ютерів, інших пристроїв, програмного забезпечення, баз даних тощо Користувача.

8. У всьому іншому Сторони керуються умовами Договору.

9. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору.

10. Цей Додаток вступає в силу з моменту прийняття Користувачем умов Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.