Україна стоїть на початку великих звершень, які з часом сформують нову історію могутньої, самодостатньої та незалежної нашої держави. Держави, в якій закон для всіх без винятків, незалежно від посад та наявного капіталу, в якій діє народовладдя, демократія та свобода слова в повному обсязі.

В останні роки кожен з нас бачив стрімкий занепад нашої країни та відчув на собі значне погіршення рівня життя, безкарність та неймовірну корумпованість дійсної останні роки влади. Україна, яка має безмежний потенціал та може стати безумовним центром Європи не тільки на карті, але й по рівню життя, занурилась у борги та знаходиться на межі виживання з практично знищеним середнім класом.

Зараз кожен з нас має змогу зробити вибір: або надати черговий шанс політикам та олігархам, які зараз мають владу чи мали її раніше; або обрати нового, не ангажованого та вільного від впливу політичних партії Президента України.

Я, Володимир Саранов, не є членом жодної політичної партії, впевнений, що зможу об'єднати та згуртувати суспільство, побудувати квітучу та могутню державу, забезпечити значне зростання рівня життя у всіх куточках нашої країни. На посаді Президента України я зроблю все від мене залежне щоб втілити в життя в найкоротший термін наведену нижче програму розвитку нашої держави.

Встановлення абсолютної справедливості

 1. Забезпечення розкриття всіх справ щодо масових вбивств в період протистояння з притягненням до відповідальності не тільки виконавців але й замовників незалежно від посади та місця їх знаходження.
 2. Повернення державі всіх коштів, які отримані злочинним шляхом, та притягнення до відповідальності осіб, які скоїли пов’язані з цим злочини.

Чесна та ефективна влада

 1. Створення професійного антикорупційного комітету, якому будуть надані повноваження контролювати діяльність співробітників державних органів по всій Україні для повного усунення корупції у всіх гілках влади. Комітет буде підпорядковано безпосередньо Президенту України.
 2. Надання можливості громадянам здійснювати вплив при призначенні співробітників державних органів, а також можливості ініціювати їх зняття з посади.
 3. Запровадження системи щорічній атестації співробітників державних органів з використанням детектора брехні.
 4. Значне посилення відповідальності за отримання, дачу та схиляння до дачі хабарів.
 5. Здійснення реформування дозвільної системи за для максимального її спрощення и уникнення необхідності отримання різних дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів.
 6. Запровадження «електронного уряду», що дозволить скасувати існуючі бюрократичні процедури та корупційні схеми при зверненнях громадян до державних органів.
 7. Оптимізація кількості та штатної структури державних органів усіх рівнів, що забезпечить значне зниження витрат на їх утримання.
 8. Підвищення рівня оплати праці держслужбовцям до середньоєвропейського рівня, що дозволить залучати на державні посади професіоналів з бізнес-середовища та скасує потребу в отриманні хабарів за наявністю підвищеної відповідальності.
 9. Реалізація відкритих конкурсів та забезпечення прозорості щодо відведення та продажу земельних ділянок як в межах міст та селищ, так і за їх межами, що унеможливить зловживання з боку посадових осіб.
 10. Зняття депутатської недоторканності, що забезпечить відповідальність та рівність перед законом усіх громадян.
 11. Забезпечення голосування депутатів Верховної Ради та депутатів інших рад за ідентифікацією відбитків пальців, що унеможливить здійснення голосування без наявної присутності депутата та як наслідок унеможливить фальсифікацій голосування.
 12. Розширення повноважень місцевих рад та збереження 50% податкових відрахувань в розпорядженні місцевих рад, що забезпечить ефективний розвиток регіонів країни.

Інтенсивне економічне зростання

 1. Реалізація програм жорсткого скорочення витрат на обслуговування та утримання держслужбовців на всіх рівнях.
 2. «Податкова амністія» та здійснення легалізації грошових коштів громадян з нульовою ставкою оподаткування.
 3. Зменшення більш ніж в три рази єдиного соціального внеску до рівня 10%, а також значне зменшення податку на доходи фізичних осіб та запровадження регресивної системи його нарахування з 10% до 5%, що дозволить легалізувати оплату праці та уникнути оплати у «конвертах».
 4. Зменшення податку на додану вартість (ПДВ) до рівня 10%, а також запровадження регресивної системи розрахунку єдиного податку та податку на прибуток для юридичних осіб з 10% до 5%, що ініціює виведення бізнесу з тіні.
 5. Запровадження податкових канікул для галузі інформаційних технологій, а також сприяння у створенні бізнес інкубаторів.
 6. Організація всіх державних закупівель виключно в єдиній, електронній та прозорій on-line системі з уникненням безпосереднього контакту с держслужбовцями, що дозволить значно скоротити витрати держави та усунути можливість корупційних схем та зловживання службовим положенням.
 7. Забезпечення можливості кредитування малого та середнього бізнесу по європейськім відсотковим ставкам на рівні не більш ніж 8% річних.
 8. Забезпечення стабілізації розрахункового курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют.
 9. Створення відкритого акціонерного товариства «Укренерго», яке буде займатися видобутком на території України газу та нафти, транспортуванням імпортованого газу та розповсюдженням газу та нафти взагалі. Права власності на зазначене підприємство буде розподілятися між державою (51% власності підприємства) та усіма громадянами України віком від 18 років (49% власності підприємства).
 10. Реформування газотранспортної системи України шляхом на створенням Закритого Акціонерного Товариства с подальшим рівномірним розподілом акцій серед всіх громадян України.
 11. Створення потужної національної авіакомпанії.
 12. Всебічне сприяння розвитку та збагачення більшості громадян суспільства.

Енергетична незалежність

 1. Скорочення імпорту газу на 80% за рахунок реалізації програм з енергозбереження та за рахунок суттєвого розвинення видобутку власних корисних копалин.
 2. Реорганізація вугільної галузі та підвищення її ефективності, що сприятиме припиненню існуючому зараз імпорту вугілля, створення нових робочих місць та збільшенню розмірів оплати праці на сході нашої країни.
 3. Стимулювання використання джерел альтернативної енергії в тому числі за рахунок часткового до 25% фінансування придбання населенням обладнання для видобутку альтернативної енергії.

Справедлива судова система

 1. Запровадження щорічної атестації суддів усіх рівнів з використанням детектора брехні.
 2. Забезпечення діяльності «суду присяжних», що дозволить мати представників громадськості при судових розглядах.
 3. Підвищення рівня оплати праці суддів, що дозволить уникати необхідність отримання хабарів.
 4. Забезпечення відповідальності суддів за винесення заздалегідь хибного рішення та отримання або схиляння до дачі хабара.

Всебічний соціальний захист

 1. Забезпечення виплати мінімальних пенсій на рівні середньої заробітної плати, тобто не менш ніж 3000 грн.
 2. Нарахування жінкам надбавки до пенсії за третьою дитину в розмірі 25% від нарахованої пенсії.
 3. Збільшення розміру виплати державної допомоги за народження третьої дитини в півтора рази, тобто до рівня не менш ніж 185000 грн.
 4. Спрощення системи усиновлення дітей з дитячих будинків, та запровадження системи державних виплат за усиновлення ідентичній системі виплат при народженні дітей.
 5. Запровадження прозорої та ефективної державної системи іпотечного кредитування з відсотковою ставкою на рівні 5% та частковою компенсацією вартості житла не менш ніж на 25%.
 6. Організація будівництва соціального житла та реалізація справедливих програм забезпечення певних верств населення таким житлом.
 7. Значне підвищення рівня утримання засуджених громадян до європейського рівня в тому числі за рахунок будівництво нових та реконструкції старих місць позбавлення волі.

Зовнішня політика з урахуванням національних інтересів

 1. Побудова відносин з іншими державами виключно на засадах взаємовигідного партнерства та з урахуванням національних інтересів та побажань громадян України, які можуть бути отримані шляхом проведення всеукраїнських референдумів.
 2. Запровадження всебічної евроінтеграційної політики з перспективою повноцінного членства в Європейському Союзі.
 3. Побудова ефективної та взаємовигідної системи обміну досвідом меж державами з подальшим запровадженням в різних галузях.
 4. Запровадження можливості отримання громадянства інших країн без втрати громадянства України.

Доступна та сучасна освіта

 1. Встановлення десятилітнього періоду навчання в загальноосвітніх школах.
 2. Розвиток професійних технічних училищ (ПТУ) та забезпечення сучасного рівня навчання з урахуванням потреб сучасного бізнесу з гарантією подальшого працевлаштування випускників.
 3. Реформування та впровадження програм навчання в вищих навчальних закладах, орієнтовних на потреби сучасного бізнесу та запровадження дистанційного навчання з системою постійного контролю знань.
 4. Збільшення в півтора рази кількості місць на бюджетній формі навчання в вищих навчальних закладах.
 5. Реалізація ефективної системи державних стипендій для видатних учнів на отримання освіти за кордоном.
 6. Підвищення у півтора рази рівня оплати праці співробітникам галузі освіти та легалізація репетиторства.

Якісна та професійна медицина

 1. Запровадження системи загального медичного страхування з виключно цільовим та прозорим використанням коштів на медичне забезпечення та розвиток галузі.
 2. Зниження вартості ліків в середньому на 20% за рахунок змащення корупційних схем.
 3. Підвищення у півтора рази рівня оплати праці співробітникам медичної галузі.

Провідні позиції у світовому спорті

 1. Популяризація, реконструкція та відкриття нових спортивних шкіл, що забезпечить розвиток талановитих дітей та значно покращить представлення України на міжнародних змаганнях у майбутньому.
 2. Значне підвищення якості підготовки власних спортсменів та забезпечення максимальної присутності громадян України в спортивних клубах та командах без залучення громадян інших держав.

Гідна оборона

 1. Підвищення у півтора рази рівня оплати праці військовослужбовцям.
 2. Забезпечення покращення житлових умов військовослужбовців за рахунок надання їм довгострокового безвідсоткового кредиту та компенсацією 50% вартості житла за рахунок держави.
 3. Реалізація ефективної програми підтримки кадрового резерву в стані бойової готовності.
 4. Значне збільшення виробництва та експорту зброї, що забезпечить додаткове значне фінансування оборонної галузі та забезпечить створення нових робочих місць.

Безумовна свобода слова

 1. Забезпечення свободи слова та недопущення будь-якого утиску або перешкоджання професійній діяльності журналістів.
 2. Надання можливості громадянам здійснювати вплив при призначенні керівників державних засобів масової інформації, а також можливості ініціювати їх зняття з посади.
 3. Сприяння встановленню громадського контролю за діяльністю засобів масової інформації.
 4. Сприяння створенню та розвитку громадського телебачення та радіо, яке буде розповсюджувати не ангажовану та вільну від тиску інформацію.

Досконала система волевиявлення

 1. Забезпечення проведення загальноукраїнських референдумів стосовно питань вступу до міжнародних організації, питань державного устрою, федералізації тощо.
 2. Запровадження голосування за ідентифікацією відбитків пальців на виборах до Верховної Ради, місцевих рад, виборах мерів, виборах Президента та референдумах, що назавжди забезпечить прозорість виборчої системи.
 3. Проведення атестації членів виборчих комісій всіх рівнів безпосередньо перед виборами та після їх закінчення з використанням детекторів брехні.
 4. Значне посилення відповідальності членів виборчих комісій за зловживання службовим положенням або за порушення виборчого законодавства.

27 березня 2014 року

Источник

опубликовано 03/04/2014 14:30
обновлено 03/04/2014
Предвыборные программы кандидатов на пост президента Украины

Комментарии

Для того чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.