Дорогі співвітчизники!

Наша країна і наше суспільство зараз гостро потребують серйозних політичних, соціальних, економічних, гуманітарних перетворень. Настав час, коли весь народ України, а не окремі його частини, повинен виробити виважені, правильні рішення, які дозволять вивести Україну на шлях розвитку.
Протягом довгих років залишаються невирішеними питання, які вже неодноразово приводили до масових протестів, які вилилися в криваве протистояння. Це питання корупції, безвідповідальності влади, підігрівання політиками конфліктів на етнічному ґрунті, нехтування законами України, в тому числі Конституцією.
Я переконаний: якщо народ викаже мені високу довіру бути Президентом України, я зможу в максимально стислі строки вирішити багато питань. Тому я іду в Президенти з програмою конкретних дій.

1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
Я виступаю за якнайшвидше відновлення дружніх, партнерських відносин із Російською Федерацією в усіх сферах – і в першу чергу в гуманітарній. Я за створення єдиного гуманітарного простору. Я на законодавчому рівні закріплю права російської мови в Україні, я захищатиму нашу спільну російсько-українську історію, культуру і традиції.
Багато років Україна намагається сформулювати національну ідею. Для її формування слід розуміти, що національна приналежність визначається не тільки мовою і фольклором. Я гарантую, що зможу знайти законні методи для реального, а не декларативного захисту інтересів представників усіх національностей, що проживають на території України.
Я готовий зробити так, що на зміну націоналістичним настроям прийде здоровий дух національної гордості та патріотизму за досягнення у всіх сферах життя громадян України.

2. УСТРІЙ КРАЇНИ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. СУДИ
Україна – єдина, неподільна держава, але при цьому кожен регіон України має свої особливості. Вважаю, що федералізація країни – єдиний вірний шлях збереження цілісності України, відродження економіки, захисту ідентичності всіх груп населення. Найважливішою умовою існування держави має стати також позаблоковий статус України.
Я багато років свого життя віддав роботі в органах місцевого самоврядування та місцевої державної влади, тому знаю, як складно буває вирішувати проблеми людей через нестачу повноважень на місцях. Для нормального функціонування держави необхідно створити правильний баланс центральної влади й регіонів.
Одним із моїх перших кроків на посаді Президента буде створення комісії з найкращих фахівців щодо внесення змін до Конституції України. Ці зміни дозволять передати на місця стільки влади, скільки місцевому самоврядуванню та місцевій державній владі необхідно.
Щодо питання наповнення місцевих бюджетів – вважаю, що підприємства повинні платити податки в казну не за місцем реєстрації у податкових органах, а за місцем ведення основної діяльності. Це дозволить справедливо розвивати місцеву інфраструктуру, будувати нові дороги, відраховувати кошти на потреби охорони здоров'я, освіти, культури, у соціальну сферу, ЖКГ, вирішувати екологічні проблеми.
Не варто забувати, що влада – це не тільки повноваження, а й величезна відповідальність. Тому однією з перших змін, які я готовий внести до Конституції, стануть вибори губернаторів і суддів прямим відкритим голосуванням, а також за рішенням територіальної громади, й механізм відкликання всіх виборних осіб: депутатів, губернаторів і суддів.
Керівники регіонів, депутати й судді повинні розуміти, що у випадку поганої роботи, хабарництва й кумівства вони не зможуть розраховувати на довіру людей у майбутньому.

3. ЛЮДИНА ПРАЦІГОЛОВНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ
Україна багата, насамперед, не ресурсами, а людьми. Кваліфікованими фахівцями, які в найскладніших економічних умовах останніх десятиліть не тільки зберегли минулі досягнення, а й змогли удосконалити високотехнологічні галузі.
Але Людина праці була в останні роки незаслужено забута, вона перестала бути героєм нашого часу: про неї не складали вже пісні та вірші, не знімали фільми. Людину праці витіснили нові «герої».
Основу економіки і зростання внутрішнього валового продукту створюють трудівники промислових підприємств і агропромислового комплексу. Тому повернення престижності творцям матеріальних цінностей, вважаю пріоритетом державної діяльності.
Людина праці – основа успіху в розвитку економіки та державності. Тому першочерговим завданням у розвитку України я бачу відродження затребуваності кваліфікованих фахівців для виробничої діяльності.

4. ЕКОНОМІКА. ПРОМИСЛОВІСТЬ
Тенденцією розвитку світової економіки в останні роки стало приєднання держав до якого-небудь союзу. Я переконаний, що нам потрібен сильний партнер, який нам ментально, економічно, історично і географічно близький. Тому стратегічним партнером у розвитку економіки України я бачу Митний Союз.
Це обумовлено нерозривними економічними зв'язками, що склалися в радянський та пострадянський періоди. Входження в Митний Союз дозволить і надалі розвивати такі стратегічні галузі промисловості як літакобудування, ракетобудування, машинобудування, енергетика, IT-галузь, ВПК, агропромисловий комплекс та інші. Це стане гарантією того, що з'явиться система міжнародних відносин, економічних зв'язків, незалежна від швидкозмінної політичної кон'юнктури. Економіка розвиватиметься, бо головним її суб'єктом стануть підприємства та їхні трудові колективи.

5. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
До традиційних галузей економіки України, безумовно, належить сільське господарство. Сьогодні необхідно створити ефективну систему для його розвитку. До цієї системи увійдуть оптові та роздрібні сільськогосподарські ринки, буде встановлена справедлива ціна на продукцію сільгоспвиробників, буде створено реальний аграрний фонд та біржі, організовано довгострокове кредитування повного технологічного циклу, включаючи закупівлю сільгосптехніки.
Необхідно прийняти закони, які на найближчі 15 років дозволять зберегти пільгове оподаткування в аграрному секторі. При цьому фіксована частина податків, що їх платять сільгосппідприємства, залишатиметься в місцевих бюджетах для розвитку інфраструктури сільських територій. Це дозволить максимально покращити якість життя в селах.
Я знаю, як створити нашим сільгоспвиробникам умови для просування продукції не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках, як повернути Україні імідж провідного постачальника сільгосппродукції.

6. БІЗНЕС ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Сьогодні тільки бізнес здатний реально змінити на краще економічну ситуацію в країні. Я на законодавчому рівні введу жорстку заборону на перевірку бізнес-структур органами прокуратури, МВС і СБУ. Перевіряти підприємства буде уповноважена тільки податкова інспекція, причому не частіше ніж два рази на рік.
Контроль із боку держави залишиться тільки за тими видами діяльності, які мають відношення до національної та економічної безпеки країни.
В основу моєї політики сприяння бізнесу буде закладений принцип недоторканності приватної власності. Це в свою чергу дозволить закласти міцний фундамент для державної політики у питаннях залучення інвестицій.
Робота державних органів, створених для забезпечення роботи бізнесу, – включаючи державні інспекції – буде оцінюватися не тільки за економічними показниками, а й за відношенням до цих органів бізнес-асоціацій та громадських організацій, що представляють інтереси підприємців.

7. РЕЛІГІЯ. СВОБОДА СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
У декларації прав людини вказано, що кожен має право на свободу думки, совісті та релігії. Сьогодні церква і права віруючих в Україні потребують захисту.
Головне завдання культових установ – служити Богу і людям. У дні громадського протистояння в Україні русофобські настрої поширилися не тільки на політичну, мовну та культурну сфери, а й на церкву. Окремі священики закликали під час проповідей і молитов до боротьби зі зброєю в руках, зневажаючи головну заповідь християнства – «не убий». Робилися спроби захоплення храмів Української православної церкви Московського патріархату.
Як Президент України я посилю кримінальну відповідальність за спроби захоплення та акти вандалізму щодо храмів та інших культових споруд.

8. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
У сфері охорони здоров'я я планую в повному обсязі зберегти безкоштовну медичну допомогу для дітей, пенсіонерів та соціально незахищених громадян. Ураховуючи, що значна частина співвітчизників живе на рівні прожиткового мінімуму, якого ледве вистачає на задоволення первинних потреб, вважаю за необхідне зберегти безкоштовну медичну допомогу – як ургентну, так і планову – в державних і комунальних закладах охорони здоров'я.
Для тих, хто в змозі оплачувати своє медичне обслуговування, на створення можливостей отримання висококваліфікованої медичної допомоги, вважаю за потрібне уважно вивчити досвід страхової медицини провідних країн і впровадити його в Україні на якісно новому рівні.

9. ЕКОЛОГІЯ
Проблеми екології – це проблеми глобального масштабу. I водночас це проблеми конкретних територій. Це забруднення повітря, води, збіднення рослинного і тваринного світу, проблема сміття і побутових відходів.
Тому на посту Президента України я буду наполягати на тому, щоби сто відсотків екологічного збору надходило в екологічний фонд тих регіонів, у яких ці підприємства розташовані. Це буде справедливим розподілом коштів для вирішення екологічних проблем територій, а також оперативного реагування на погіршення екологічної ситуації.

10. ОСВІТА
Значення системи освіти в розвитку держави є незаперечним. Саме освітній потенціал забезпечує гідний імідж країни, її місце на міжнародній арені, а рівень освіченості визначає статус людини в суспільстві.
Необхідно забезпечити кожному юному громадянинові України можливість отримання якісної освіти на сучасному рівні, з використанням новітніх технічних засобів.
У вищих навчальних закладах я обіцяю створити реальне університетське самоврядування і для цього надати їм організаційну та фінансову самостійність, мінімізувати вплив Міністерства освіти на їхню діяльність.

11. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Для поліпшення ситуації в соціальній сфері необхідно провести широке обговорення питань соцзабезпечення – із залученням найкращих вітчизняних фахівців, представників усіх верств населення та інститутів громадянського суспільства.
Я бачу необхідність скасування непродуманої та неконструктивної пенсійної реформи, що знизила соціальні стандарти величезної частини населення, у котрої єдиним джерелом існування є пенсія. При цьому я обіцяю зберегти ті соціальні гарантії, які були прийняті попередніми урядами.
Iще одним важливим напрямком поліпшення ситуації в соціальній сфері я вважаю створення системи соціальних ліфтів. Це дозволить виробити механізм подолання соціальної несправедливості та надання громадянам України найширших можливостей для самореалізації відповідно до здібностей і талантів.

12. АРМІЯ ТА БЕЗПЕКА
Аналіз останніх подій в Україні, пов'язаних із напруженою ситуацією в Криму, змушує замислитися про боєздатність української армії та її матеріально-технічний стан.
Я переконаний, що в нинішніх умовах для створення ефективної системи обороноздатності країни єдиним виходом є переведення армії на контрактну основу. Призов на строкову службу необхідно припинити. Військовослужбовці для виконання свого обов'язку захищати спокій громадян, країни повинні мати гідну зарплату й житло, необхідну фізичну та спеціальну підготовку. Державі, в свою чергу, потрібні професіонали, які будуть у змозі захищати її інтереси.

Источник

опубликовано 03/04/2014 13:21
обновлено 03/04/2014
Предвыборные программы кандидатов на пост президента Украины

Комментарии

Для того чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.